TRƯỜNG MN BÌNH MINH THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 23/03 đến ngày 03/04 giáo viên trường MN Bình Minh -Huyện Eakar đã tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non Cấp tỉnh, Năm học 2020-2021 đạt kết quả tốt.

 Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Qua hội thi, giáo viên của đơn vị được tham gia học hỏi kinh nghiệm  từ các đơn vị bạn, nhằm nâng cao, khẳng định phẩm chất năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân. Góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục Mầm non của địa phương, của nhà trường.