Trường MN Bình Minh hưởng ứng tháng công nhân

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/04/2021 CB-GV-NV kết hợp ĐTN trường MN Bình Minh tham gia làm đồ dùng đồ chơi, tu sửa tái tạo lại khu vui chơi cho trẻ.

Nhà trường đã tận dụng các nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, với những đôi bàn tay khéo léo của các cô giáo đã tạo ra cho trẻ một không gian mở, khuyến khích trẻ phát triển tư duy và phương pháp giải quyết vấn đề. Giáo viên cũng chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực của trẻ, biết khai thác phát huy năng khiếu, tiềm năng sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề ở mỗi trẻ.