Nguyễn Thị Ngọc A Lớp chồi Phó TTCM+ UV BCH CĐCS
Nguyễn Thị Xuân Vui Lớp chồi Giáo viên
Hoàng Thị Châu Lớp chồi TTCM