Nguyễn Thị Ngọc A Lớp Phó TTCM+ UV BCH CĐCS
Nguyễn Thị Xuân Vui Lớp Giáo viên
Hoàng Thị Châu Lớp TTCM
Nguyễn Thị Thu Lớp TTCM