Hoàng Thị Châu Chi bộ Đảng TTCM
Nguyễn Thị Thu Chi bộ Đảng TTCM
Nguyễn Thị Tuyết
Nguyễn Thị Tuyết Chi bộ Đảng HIỆU TRƯỞNG 0984553499 tuyethp9@gmail.com tuyethp9@gmail.com
Phạm Thị Thảo Chi bộ Đảng P.Hiệu Trưởng 0384240964 phamthaobm@gmail.com phamthaobm@gmail.com
Lê Thị Hoa
Lê Thị Hoa Chi bộ Đảng P.Hiệu trưởng 0382652108 lehoaannguyen@gmail.com lehoaannguyen@gmail.com
Trần Thị Nga Chi bộ Đảng Y tế
Vũ Thị Luyến Chi bộ Đảng P. CTCĐCS